Význam slovSlovníkAvýznam slova aparát

aparát

přístroj;ústrojí, soustava orgánů se zvláštní funkcí;orgány veřejné správy

www.vyznam-slov.cz