Význam slovSlovníkAvýznam slova aorist

aorist

slovesný čas vyjadřující minulý děj

www.vyznam-slov.cz