Význam slovSlovníkAvýznam slova anxiozita

anxiozita

chorobný stav úzkosti

www.vyznam-slov.cz