Význam slovSlovníkAvýznam slova anxieta

anxieta

úzkost

www.vyznam-slov.cz