Význam slovSlovníkAvýznam slova anus

anus

kruh; řiť

www.vyznam-slov.cz