Význam slovSlovníkAvýznam slova anulovat

anulovat

zrušit, prohlásit za neplatné

www.vyznam-slov.cz