Význam slovSlovníkAvýznam slova anulováni

anulováni

anulace

www.vyznam-slov.cz