Význam slovSlovníkAvýznam slova anuloid

anuloid

plocha vytvořená rotací kružnice kolem přímky ležící v rovině této kružnice a kružnici neprotíná, torus

www.vyznam-slov.cz