Význam slovSlovníkAvýznam slova antropozoonóza

antropozoonóza

infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka (např. vzteklina)

www.vyznam-slov.cz