Význam slovSlovníkAvýznam slova antropozofie

antropozofie

učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy

www.vyznam-slov.cz