Význam slovSlovníkAvýznam slova antropomorfní

antropomorfní

napodobující schematicky tvary lidské postavy

www.vyznam-slov.cz