Význam slovSlovníkAvýznam slova antropomorfizmus, antropomorfismus

antropomorfizmus, antropomorfismus

přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti

www.vyznam-slov.cz