Význam slovSlovníkAvýznam slova antropometrie

antropometrie

soubor technik měření lidského těla

www.vyznam-slov.cz