Význam slovSlovníkAvýznam slova antropomaxlologie

antropomaxlologie

lékařský obor studující rozvoj rezervních pohybových možností člověka ve sportu

www.vyznam-slov.cz