Význam slovSlovníkAvýznam slova antropologie

antropologie

věda o člověku a jeho výtvorech; věda zabývající se původem, chováním a tělesných, sociálním i kulturním vývojem lidského druhu; studium rozdílů a podobností mezi lidmi a zvířaty; součást křesťanské teologie zabývající se vznikem, povahou a osudem člověka a lidsta

www.vyznam-slov.cz