Význam slovSlovníkAvýznam slova antropoid

antropoid

lidoop

www.vyznam-slov.cz