Význam slovSlovníkAvýznam slova antropogenní

antropogenní

vznikající činností člověka

www.vyznam-slov.cz