Význam slovSlovníkAvýznam slova antropogeneze

antropogeneze

proces vzniku a vývoje člověka

www.vyznam-slov.cz