Význam slovSlovníkAvýznam slova antropofyt

antropofyt

synantropní druh rostlin vyskytující se v blízkosti lidských sídel, šířený lidmi, antropofilní rostlina

www.vyznam-slov.cz