Význam slovSlovníkAvýznam slova antropofobie

antropofobie

chorobný strach z lidí

www.vyznam-slov.cz