Význam slovSlovníkAvýznam slova antropofilní

antropofilní

provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), hemerofilní

www.vyznam-slov.cz