Význam slovSlovníkAvýznam slova antropo-, anthropo-

antropo-, anthropo-

první část složených slov mající význam člověk, lidský

www.vyznam-slov.cz