Význam slovSlovníkAvýznam slova antiteze

antiteze

tvrzení, jež je v rozporu s jiným tvrzením, tvrzení odporující tezi, protiklad (op. teze)

www.vyznam-slov.cz