Význam slovSlovníkAvýznam slova antisepse

antisepse

ničení choroboplodných mikroorganizmů chemickými prostředky

www.vyznam-slov.cz