Význam slovSlovníkAvýznam slova antika

antika

řecký a římský starověk, umělecké dílo tohoto období

www.vyznam-slov.cz