Význam slovSlovníkAvýznam slova antigenní

antigenní

vyvolávající v organizmu tvorbu protilátek

www.vyznam-slov.cz