Význam slovSlovníkAvýznam slova antigen

antigen

látka vyvolávající specifickou imunitní reakci, např. tvorbu protilátek

www.vyznam-slov.cz