Význam slovSlovníkAvýznam slova antifona

antifona

liturgický verš zpívaný střídavě sborem a knězem nebo dvěma sbory

www.vyznam-slov.cz