Význam slovSlovníkAvýznam slova anticipovat

anticipovat

předjímat; předvídat něco, co ještě nebylo prokázáno, přijato; očekávat

www.vyznam-slov.cz