Význam slovSlovníkAvýznam slova antičástice

antičástice

objekt existující ke každé elementární částici mající stejnou hmotnost a opačný náboj

www.vyznam-slov.cz