Význam slovSlovníkAvýznam slova antiblok systém

antiblok systém

Anti-Block System systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu; zkratka ABS

www.vyznam-slov.cz