Význam slovSlovníkAvýznam slova antibióza

antibióza

vzájemné potlačování růstu. a jiných životních projevů jednoho organizmu druhým

www.vyznam-slov.cz