Význam slovSlovníkAvýznam slova anti-, ant-

anti-, ant-

první část složených slov mající význam proti-, vyjadřující opak, protiklad

www.vyznam-slov.cz