Význam slovSlovníkAvýznam slova antepozice

antepozice

postavení jednoho jazykového prostředku před jiným

www.vyznam-slov.cz