Význam slovSlovníkAvýznam slova anténa

anténa

zařízení na vysílání a zachytávání elektromagnetických vln

www.vyznam-slov.cz