Význam slovSlovníkAvýznam slova antecedence

antecedence

předpoklad, podmínka; proces zařezávání řeky do zvedajícího se podloží; převládající vliv jednoho z předků na genotyp jedince

www.vyznam-slov.cz