Význam slovSlovníkAvýznam slova ante

ante

před

www.vyznam-slov.cz