Význam slovSlovníkAvýznam slova ante mortem

ante mortem

krátce před smrtí

www.vyznam-slov.cz