Význam slovSlovníkAvýznam slova ante Christum (natum)

ante Christum (natum)

před Kristem, před narozením Krista, před naším letopočtem; zkratka a. Chr. (n.)

www.vyznam-slov.cz