Význam slovSlovníkAvýznam slova ante-

ante-

první část složených slov mající význam umístění vpředu, předcházení v čase

www.vyznam-slov.cz