Význam slovSlovníkAvýznam slova anormalita

anormalita

anormálnost, nenormálnost, úchylnost

www.vyznam-slov.cz