Význam slovSlovníkAvýznam slova anonymita

anonymita

bezejmennost; neuvedení, zatajení jména

www.vyznam-slov.cz