Význam slovSlovníkAvýznam slova anketa

anketa

průzkum veřejného nebo výběrového mínění, názorů na něco

www.vyznam-slov.cz