Význam slovSlovníkAvýznam slova anizo-, aniso-

anizo-, aniso-

první část složených slov mající význam nestejný, nestejnost

www.vyznam-slov.cz