Význam slovSlovníkAvýznam slova animírka [-ny-]

animírka [-ny-]

zaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů

www.vyznam-slov.cz