Význam slovSlovníkAvýznam slova animato

animato

oživeně, živě

www.vyznam-slov.cz