Význam slovSlovníkAvýznam slova animal rationale [anymal racionále]

animal rationale [anymal racionále]

tvor rozumný, nadaný vědomím

www.vyznam-slov.cz