Význam slovSlovníkAvýznam slova anilin

anilin

aromatický amin, bezbarvá olejovitá jedovatá kapalina

www.vyznam-slov.cz