Význam slovSlovníkAvýznam slova anihilace

anihilace

zmizení, zničení; zánik částice nebo kvazičástice, obv. její přeměnou na jiné částice, při srážce částice s antičásticí přeměna ve dva fotony

www.vyznam-slov.cz