Význam slovSlovníkAvýznam slova anglofonní

anglofonní

vyjadřující se angličtinou

www.vyznam-slov.cz